flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Донецький апеляційний господарський суд оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»

03 березня 2017, 11:35

Донецький апеляційний господарський суд, що знаходиться за адресою: 61022, м. Харків, проспект Науки, 5  оголошує про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»:

-провідний спеціаліст фінансово-економічного відділу  2 посади (1 посада – постійна; 1 посада – тимчасова, у зв’язку із знаходженням основного працівника у відпустці для догляду за дитиною)

Документи кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі приймаються до 18-00 год. 22.03.2017 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату Донецького

апеляційного господарського суду

01 березня 2017 № 9-А

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" – провідного спеціаліста фінансово-економічного відділу Донецького апеляційного господарського суду (перша посада)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Вести облік операцій з руху товарно-матеріальних цінностей.

2.Обробляти інформацію щодо економічного стану господарсько-фінансової діяльності суду, використання товарно-матеріальних цінностей, оформлення розрахунків та платіжних зобов’язань.

3кладати потребу в забезпеченні суду матеріальними цінностями за участю робітників відділу матеріального забезпечення та господарської діяльності.

4.Оформлювати доручення на одержання матеріальних цінностей; вести облік у відповідному журналі реєстрації.

5. Вести облік руху особистих речей, які згідно заяв робітників віднесені на забалансові рахунки.

6.Складати накопичувальні відомості та відповідні меморіальні ордери.

7.Брати участь у проведенні річної інвентаризації  розрахунків з постачальниками і підрядниками, та казначейством по залишках коштів  на розрахункових рахунках.

8.Контролювати цілісність та зберігання бухгалтерської документації; оформлювати її відповідно до встановленого порядку для здачі до архіву.

9. Брати участь у складанні місячних, квартальних, річних звітів до Управління Державної казначейської служби України та Державної  судової адміністрації України.

10. Отримувати в головному управлінні Державної казначейської служби реєстр сум отриманого судового збору, здійснення його обліку та складання звітності.

11. Контролювати достовірність надходження товарно-матеріальних цінностей та основних фондів, згідно первинних бухгалтерських (накладних) документів.

Умови оплати праці

1)посадовий оклад – 3352 грн.;

2)обов’язкові надбавки до посадового окладу за вислугу років та ранг відповідно до статті 52 Закону України  "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів";

3)надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України  "Про державну службу") у разі наявності коштів;

4)за наявності достатнього фонду оплати праці

    – премія (відповідно до статті 52 Закону 

    України  "Про державну службу")

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

посада безстрокова

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України.

2)письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3)письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4)копія документа (документів) про освіту.

5)заповнена особова картка встановленого зразка.

6)декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік.

 

Строк  подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

28.03.2017р. о 10:00год,

29.03.2017р.  о 10:00год.,

61022, м. Харків, пр. Науки, 5 (4поверх)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Неминуща Оксана Геннадіївна  

т. (057) 702-00-40

inbox@dna.arditr.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без вимог до стажу роботи

3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

1

Освіта

в галузі економіки та\або бухгалтерського обліку та аудиту2

Знання законодавства

1)Конституція України;

2)Закон України "Про державну службу";

3)Закон України "Про судоустрій і статус суддів";

4)Інструкція з діловодства в господарських судах України;

5)Бюджетний кодекс України;

6)Податковий кодекс України;

7)ЗУ " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;

8)Постанова КМУ від 26.01.2011 № 59 " Про затвердження Типового положення з бухгалтерської служби бюджетної установи;

9)Інструкція 754 від 21.06.2012 щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету;

10)План рахунків бухгалтерського обліку

( наказ МФУ від 31.12.13. № 1203) ;

11)Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі:

- Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»;

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби"; 

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи"; 

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси" ;

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі  125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок";

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 "Зобов'язання"; 

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам".

 

3

Професійні чи технічні знання

вміння вести облік операцій з руху товарно-матеріальних цінностей згідно первинних бухгалтерських документів; оформляти доручення на одержання матеріальних цінностей; вести облік руху особистих речей, згідно заяв робітників; складати листи.

 

4

Спеціальний досвід роботи

без досвіду роботи

5

Знання сучасних інформаційних технологій

1)вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку;

2)вміння працювати в текстовому редакторі Microsoft Word; Excel;

3)вміння користуватись інформаційно-правовими системами: "Ліга: Закон"

 

6

Особистісні  якості

1)відповідальність;

2)системність і самостійність в роботі;

3)уважність до деталей;

4)вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату Донецького

апеляційного господарського суду

01 березня 2017 № 9-А

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" – провідного спеціаліста фінансово-економічного відділу Донецького апеляційного господарського суду (друга посада)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Дотримуватись річного плану закупівель та додатку до нього, при здійсненні платежів.

2.Вести облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, послуг за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки.

3.Приймати участь у підготовці проектів договорів із постачальниками товарів, робіт та послуг, матеріалів по  претензіях до них при порушенні ними договірних зобов’язань, погоджувати з постачальниками зміни термінів  постачань, заміну одних матеріалів на інші тощо.

4кладати юридичні та фінансові зобов’язання; здійснювати реєстрацію їх в органах Державного казначейства.

5.Складати банківську документацію на усі види платежів по зобов’язаннях суду, здійснювати їх перерахування до державного бюджету та іншим кредиторам.

6. Вести облік оборотів по надходженню та витратам грошових коштів у касі.

7.Складати та перевіряти всю документацію по виплатам допомоги по тимчасовій втраті працездатності, та витратами, зумовленими похованням з фонду загальнообов’язкового  державного соціального страхування.

8.Брати участь у засіданні комісії по тимчасовій втраті працездатності  з метою надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

9.Вести протоколи засідань комісії по тимчасовій втраті працездатності.

10.Отримувати в головному управлінні Державної казначейської служби  реєстр сум отриманого судового збору, здійснення його обліку та складення звітності.

11.Складати накопичувальні відомості та відповідні меморіальні ордери.

12.Приймати участь у проведенні річної інвентаризації  розрахунків з постачальниками підрядниками та казначейством по залишках коштів  на розрахункових рахунках.

Умови оплати праці

1)посадовий оклад – 3352 грн.;

2)обов’язкові надбавки до посадового окладу за вислугу років та ранг відповідно до статті 52 Закону України  "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів";

3)надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України  "Про державну службу") у разі наявності коштів;

4)за наявності достатнього фонду оплати праці

    – премія (відповідно до статті 52 Закону 

    України  "Про державну службу")

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

посада тимчасова, у зв’язку із знаходженням основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до трьох років (соціальна відпустка)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України.

2)письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3)письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4)копія документа (документів) про освіту.

5)заповнена особова картка встановленого зразка.

6)декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік.

Строк  подання документів:20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

28.03.2017р. о 10:00год,

29.03.2017р.  о 10:00год.,

61022, м. Харків, пр. Науки, 5 (4поверх)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Неминуща Оксана Геннадіївна  

т. (057) 702-00-40

inbox@dna.arditr.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без вимог до стажу роботи

3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

1

Освіта

в галузі економіки та\або бухгалтерського обліку та аудиту2

Знання законодавства

1)Конституція України;

2)Закон України "Про державну службу";

3)Закон України "Про судоустрій і статус суддів";

4)Інструкція з діловодства в господарських судах України;

5)Бюджетний кодекс України;

6)Податковий кодекс України;

7)ЗУ " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;

8)Постанова КМУ від 26.01.2011 № 59 " Про затвердження Типового положення з бухгалтерської служби бюджетної установи;

9)Інструкція 754 від 21.06.2012 щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету;

10)План рахунків бухгалтерського обліку

( наказ МФУ від 31.12.13. № 1203) ;

11)Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі:

- Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»;

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби"; 

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи"; 

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси" ;

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі  125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок";

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 "Зобов'язання"; 

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам".

 

3

Професійні чи технічні знання

вміння складати проекти договорів із постачальниками товарів, робіт та послуг; складати юридичні та фінансові зобов’язання; готувати банківські документи на усі види платежів по зобов’язаннях суду і здійснювати їх перерахування до державного бюджету та іншим кредиторам; складати листи.

 

4

Спеціальний досвід роботи

без досвіду роботи

5

Знання сучасних інформаційних технологій

1)вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку;

2)вміння працювати в текстовому редакторі Microsoft Word; Excel;

3)вміння користуватись інформаційно-правовими системами: "Ліга: Закон"

6

Особистісні  якості

1)відповідальність;

2)системність і самостійність в роботі;

3)уважність до деталей;

4)вміння працювати в стресових ситуаціях.