flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція ДАГС та нормативно-правові засади діяльності

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України.
 
Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності. Найвищим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищим судовим органом спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди 

 

 

Правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні визначаються Законом України "Про судоустрій і статус суддів"   
 
Донецький апеляційний господарський суд діє в системі судів загальної юрисдикції, як спеціалізований господарський суд апеляційної інстанції, здійснюючи перегляд в порядку апеляційного провадження рішень місцевих господарських судів Донецького апеляційного округу. 
 
Відповідно до Указу Президента України від 12.08.2010 року №811/2010, територіальна юрисдикція Донецького апеляційного господарського суду поширюється на Донецьку, Запорізьку та Луганську області. 
 
У складі  Донецького апеляційного господарського суду утворені дві судові палати, зокрема, судова палата №1 з розгляду справ за участю органів державної влади і місцевого самоврядування та справ, що не пов’язані з договірними відносинами між суб’єктами господарювання та судова палата №2 з розгляду справ у спорах, що виникають з договірних відносин між суб’єктами господарювання. 
 
Донецький апеляційний господарський суд розглядає справи господарської юрисдикції в порядку та в межах повноважень визначених Господарським процесуальним кодексом України, аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, а також надає місцевим господарським судам Донецького апеляційного округу методичну допомогу в застосуванні законодавства.
 
 
 
Донецький апеляційний господарський суд здійснює перегляд в апеляційному порядку справ, які підсудні місцевим господарським судам, а саме: 
 
1) справ у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім: спорів про приватизацію державного житлового фонду; спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов; спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін; спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів; інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів; 
 
2) справ про банкрутство; 
 
3) справ за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції; 
 
4) справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім трудових спорів; 
 
5) справ у спорах щодо обліку прав на цінні папери; 
 
6) справ у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів;  
 
7) справ у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України;
 
8) справ за заявами про затвердження планів санації боржника до порушення справи про банкрутство.
 
У процесі перегляду справ Донецький апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього. 
 
Донецький апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі. Суд не приймає і не розглядає вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.  
 
За результатами розгляду апеляційної скарги Донецький апеляційний господарський суд має право:
 
1) залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а скаргу без задоволення; 
 
2) скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рішення;  
 
3) скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або частково; 
 
4) змінити рішення.
 


Нормативно-правові засади діяльності Донецького апеляційного господарського суду
 

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

  

Закон України "Про судоустрій і статус суддів"

Закон України "Про судовий збір"

Закон України "Про доступ до судових рішень"

Закон України "Про запобігання корупції"
 

Закон України "Про державну службу"

Закон України "Про захист персональних даних"

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про звернення громадян"  

Господарський процесуальний кодекс України

Указ Президента України від 12 серпня 2010 року №811/2010 "Питання мережі господарських судів України" 

 
Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції
 
Положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності 

Положення про автоматизовану систему документообігу суду

Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

Правила поведінки працівника суду

Інструкція з діловодства в господарських судах України

Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)

Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду

Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання