flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Донецький апеляційний господарський суд оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»

02 лютого 2017, 10:37

         Донецький апеляційний господарський суд, що знаходиться за адресою: 61022, м. Харків, проспект Науки, 5  оголошує про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»:

-головний спеціаліст відділу управління персоналом – 1 посада (постійна)

-провідний спеціаліст фінансово-економічного відділу 2 посади (1 посада – постійна; 1 посада – тимчасова, у зв’язку із знаходженням основного працівника у відпустці для догляду за дитиною)

 

Документи кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі приймаються до 18-00 год. 15.02.2017 року

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ керівника апарату Донецького

 

апеляційного господарського суду

 

 31 січня 2017 № 6-А

  

УМОВИ

 

 проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" –

 

 головного спеціаліста відділу управління персоналом Донецького апеляційного господарського суду (1 посада)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Аналізувати практику застосування законодавчих і нормативних актів з питань проведення державної політики з питань управління персоналом в апараті суду, готувати пропозицій щодо її поліпшення.

2.Готувати      проекти       наказів     про стажування державних службовців.

3.Аналізувати кількісний та якісний склад державних службовців та інших працівників апарату  суду.

4.Готувати у межах своєї компетенції та за дорученням керівника апарату суду документи про притягнення персоналу до дисциплінарної відповідальності за підсумками службового розслідування.

5.Забезпечувати збір інформації та складати графік відпусток суддів та  працівників апарату суду, контролювати  його виконання.

6.Готувати проекти наказів про надання відпусток.

7.Проводити перевірку документів, поданих кандидатами для участі у конкурсі, на відповідність встановленим законом вимогам та повідомляти кандидата про результати такої перевірки.

8.Вести облік та реєстрацію всіх документів для участі в конкурсі, надісланих особами, які бажають взяти участь у конкурсі.

9.Надсилати кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" та "В" письмові повідомлення про результати конкурсу.

10.Готувати матеріали для проведення спеціальної  перевірки щодо осіб, що  претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких  затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції.

11.Готувати матеріали для проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов’язків і завдань.

12.Готувати державну статистичну звітність з питань управління персоналом до Національного агентства України з питань державної служби.

13.Готувати річну звітність до центру зайнятості – інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

14.Готувати запити, повідомлення, довідки та матеріали для проведення перевірки  відповідно до Закону України "Про очищення влади".

15.Здійснювати заходи щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ суддів та працівників апарату суду та забезпечувати систематичне внесення даних до інформаційно - аналітичної системи "Кадри -WEB".

16.Готувати інформацію з питань компетенції відділу для розміщення на офіційному веб-сайті суду.

17.Виконувати інші доручення голови суду, керівника апарату суду та начальника відділу управління персоналом, що належать до питань роботи з кадрами.

Умови оплати праці

1)посадовий оклад – 3801 грн.;

2)обов’язкові надбавки до посадового окладу за вислугу років та ранг відповідно до статті 52 Закону України  "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 №292 "Деякі питання оплати праці державних службовців";

3)надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України  "Про державну службу") у разі наявності коштів;

4) премія (відповідно до статті 52 Закону 

України  "Про державну службу") за наявності достатнього фонду оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1)копія паспорта громадянина України.

2)письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3)письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4)копія документа (документів) про освіту.

5)заповнена особова картка встановленого зразка.

6)декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік.

 

Строк  подання документів:15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

23.02.2017р. о 10:00 год.,

24.02.2017р.  о 10:00год.,

61022, м. Харків, пр. Науки, 5 (4поверх)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Неминуща Оксана Геннадіївна

р.т. (057) 702-00-40

inbox@dna.arditr.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без вимог до стажу роботи

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

"Правознавство" та\або "Управління персоналом і економіки праці"2

Знання законодавства

1)Конституція України;

2)Закон України "Про державну службу";

3)Закон України "Про запобігання корупції";

4)Закон України "Про очищення влади";

5)Закон України "Про судоустрій і статус суддів";

6)Кодекс законів про працю України;

7)Інструкція з діловодства в господарських судах України.

3

Професійні  чи технічні знання

вміння складати проекти наказів; аналізувати практику застосування законодавчих і нормативних актів з питань проведення державної політики з питань управління персоналом; вести листування з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності; знання вимог оформлення документів.

4

Спеціальний досвід роботи

без досвіду роботи

5

Знання сучасних інформаційних технологій

1)вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку;

2)вміння працювати в текстовому редакторі Microsoft Word; Excel;

3)вміння користуватись інформаційно-правовою системою: "Ліга: Закон"

6

Особистісні  якості

1)відповідальність;

2)системність і самостійність в роботі;

3)уважність до деталей;

4)вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ керівника апарату Донецького

 

апеляційного господарського суду

 

31січня 2017 № 6-А

 

  

УМОВИ

 

 проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" –

 

 провідного спеціаліста фінансово-економічного відділу Донецького апеляційного господарського суду (2 штатні одиниці)

  

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Дотримуватись річного плану закупівель та додатку до нього, при здійсненні платежів.

2.Вести облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, послуг за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки.

3.Приймати участь у підготовці проектів договорів із постачальниками товарів, робіт та послуг, матеріалів по  претензіях до них при порушенні ними договірних зобов’язань, погоджувати з постачальниками зміни термінів  постачань, заміну одних матеріалів на інші тощо.

4кладати юридичні та фінансові зобов’язання; здійснювати реєстрацію їх в органах Державного казначейства.

5.Складати банківську документацію на усі види платежів по зобов’язаннях суду, здійснювати їх перерахування до державного бюджету та іншим кредиторам.

6. Вести облік оборотів по надходженню та витратам грошових коштів у касі.

7.Складати та перевіряти всю документацію по виплатам допомоги по тимчасовій втраті працездатності, та витратами, зумовленими похованням з фонду загальнообов’язкового  державного соціального страхування.

8.Брати участь у засіданні комісії по тимчасовій втраті працездатності  з метою надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

9.Вести протоколи засідань комісії по тимчасовій втраті працездатності.

10.Вести облік операцій з руху товарно-матеріальних цінностей.

11.Отримувати в головному управлінні Державної казначейської служби  реєстр сум отриманого судового збору, здійснення його обліку та складення звітності.

12.Оформлювати доручення на одержання матеріальних цінностей; вести облік у відповідному журналі реєстрації.

13. Вести облік руху особистих речей, які згідно заяв робітників віднесені на забалансові рахунки.

14.Складати накопичувальні відомості та відповідні меморіальні ордери.

15.Приймати участь у проведенні річної інвентаризації  розрахунків з постачальниками підрядниками та казначейством по залишках коштів  на розрахункових рахунках.

Умови оплати праці

1)посадовий оклад – 3352 грн.;

2)обов’язкові надбавки до посадового окладу за вислугу років та ранг відповідно до статті 52 Закону України  "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 №292 "Деякі питання оплати праці державних службовців";

3)надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України  "Про державну службу") у разі наявності коштів;

4)за наявності достатнього фонду оплати праці

    – премія (відповідно до статті 52 Закону 

    України  "Про державну службу")

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Одна посада безстрокова, одна посада тимчасова, у зв’язку із знаходженням основного працівника у відпустці для догляду за дитиною

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1)копія паспорта громадянина України.

2)письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3)письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4)копія документа (документів) про освіту.

5)заповнена особова картка встановленого зразка.

6)декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік.

 

Строк  подання документів:15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

23.02.2017р. о 10:00год,

24.02.2017р.  о 10:00год.,

61022, м. Харків, пр. Науки, 5 (4поверх)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Неминуща Оксана Геннадіївна  

т. (057) 702-00-40

inbox@dna.arditr.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без вимог до стажу роботи

3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

1

Освіта

в галузі економіки та\або бухгалтерського обліку та аудиту2

Знання законодавства

1)Конституція України;

2)Закон України "Про державну службу";

3)Закон України "Про судоустрій і статус суддів";

4)Інструкція з діловодства в господарських судах України;

5)Бюджетний кодекс України;

6)Податковий кодекс України;

7)ЗУ " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;

8)Постанова КМУ від 26.01.2011 № 59 " Про затвердження Типового положення з бухгалтерської служби бюджетної установи;

9)Інструкція 754 від 21.06.2012 щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету;

10)План рахунків бухгалтерського обліку

( наказ МФУ від 31.12.13. № 1203) ;

11)Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку:

- Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;

- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах";

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"; 

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"; 

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" ;

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість"; 

-Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" .

 

3

Професійні чи технічні знання

вміння складати проекти договорів із постачальниками товарів, робіт та послуг; складати юридичні та фінансові зобов’язання; готувати банківські документи на усі види платежів по зобов’язаннях суду і здійснювати їх перерахування до державного бюджету та іншим кредиторам.

4

Спеціальний досвід роботи

без досвіду роботи

5

Знання сучасних інформаційних технологій

1)вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку;

2)вміння працювати в текстовому редакторі Microsoft Word; Excel;

3)вміння користуватись інформаційно-правовими системами: "Ліга: Закон"

6

Особистісні  якості

1)відповідальність;

2)системність і самостійність в роботі;

3)уважність до деталей;

4)вміння працювати в стресових ситуаціях.