flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок оскарження рішень, дій (бездіяльності) осіб відповідальних за організацію та забезпечення доступу до публічної інформації

 
Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб, відповідальних за організацію та забезпечення доступу до публічної інформації у Донецькому апеляційному господарському суді, можуть бути оскаржені до голови Донецького апеляційного господарського суду, Вищого господарського суду України або в судовому порядку відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Зокрема, запитувач інформації має право оскаржити:
 
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
 
4) надання недостовірної або неповної інформації;
 
5) несвоєчасне надання інформації;
 
6) невиконання обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про забезпечення доступу до публічної інформації»;
 
7) інші рішення, дії чи бездіяльністьпосадових осіб, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 
Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб, відповідальних за організацію та забезпечення доступу до публічної інформації у Донецькому апеляційному господарському суді, можуть бути оскаржені до голови Донецького апеляційного господарського суду, в порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян», а саме:
 
Письмова скарга на неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб, відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації, розглядається і вирішується у термін не більше одного місяця від дня її надходження.
 
До розгляду не приймаються скарги без підпису (анонімні), у яких містяться нецензурні вирази, а також непридатні для читання.
 
Усне звернення заявника зі скаргою на неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб, відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації, під час особистого прийому головою суду реєструється, та у разі, якщо вирішити порушені у ньому питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмова скарга.
 
Графік особистого прийому громадян та режим роботи суду розміщено на сайті суду у розділі «Для суб’єктів господарської діяльності та інших осіб», а також у суді на спеціально пристосованому стенді (дошці оголошень суду).
 
Письмові (електронні) звернення вважаються опрацьованими, якщо порушені в них питання розглянуті по суті, вжито необхідних заходів, надано відповідь заявнику в письмовій (електронній) формі, а також якщо порушені питання зняті з розгляду заявником, про що є його письмове (електронне) повідомлення.
 
Звернення зі скаргами приймаються, реєструються, розподіляються та виконуються в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства в господарських судах України, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 року №28.
 
Із зразком скарги на неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб, відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації можна ознайомитися тут
 
Вищим органом, до якого можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб, відповідальних за організацію та забезпечення доступу до публічної інформації у Донецькому апеляційному господарському суді, в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до статті 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є Вищий господарський суд України.  
 
Порядок та строки звернення зі скаргами на рішення, дії або бездіяльність посадових осіб, відповідальних за організацію та забезпечення доступу до публічної інформації у Донецькому апеляційному господарському суді, до Вищого господарського суду України також визначаються Законом України «Про звернення громадян».
 
Оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб, відповідальних за організацію та забезпечення доступу до публічної інформації у Донецькому апеляційному господарському суді, в судовому порядку встановлюється Кодексом адміністративного судочинства України.
 
Так, відповідно до статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах щодо оскарження бездіяльності суб’єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію, застосовується скорочене провадження.
 
Про відкриття скороченого провадження суд виносить ухвалу, копія якої разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів невідкладно надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу. В ухвалі в обов'язковому порядку зазначаються строк подання заперечення проти позову, порядок його подання, а також наслідки неподання такого заперечення.
 
Суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне судове рішення. У разі недостатності повідомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого відповідачем заперечення суд прийде до висновку про неможливість ухвалення законного судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, суд розглядає справу за загальними правилами цього Кодексу, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.
 
У порядку скороченого провадження справа повинна бути розглянута протягом таких строків:
 
1) не пізніше наступного дня з дня надходження до суду заяви відповідача про визнання позову;
 
2) не пізніше трьох днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, якщо до суду не було подано заперечення відповідача та за умови, що справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача;
 
3) не пізніше трьох днів - у разі якщо протягом семи днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, до суду не надійшло заперечення відповідача та за умови, що справа не розглядається судом за місцезнаходженням відповідача;
 
4) не пізніше п'яти днів з дня подання відповідачем заперечення проти позову.
 
У прийнятій судом постанові зазначається: дата, час та місце її прийняття; найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який прийняв постанову; ім'я (найменування) сторін; предмет адміністративного позову; положення закону, якими суд керувався і на підставі яких задоволено позов; висновок суду про повне або часткове задоволення чи відмову у задоволенні вимог адміністративного позову з посиланням на досліджені судом докази; розподіл судових витрат; обов'язок відповідача виконати постанову негайно.
 
Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною. У разі оскарження в апеляційному порядку постанови, прийнятої у скороченому провадженні, судове рішення апеляційної інстанції по такій справі є остаточним і оскарженню не підлягає.
 
Із зразком адміністративного позову про оскарження дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень можна ознайомитися тут