flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 Затверджено наказом голови
Донецького апеляційного господарського суду
від 30 липня 2015 року  № 14

 

   
 
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію 
та які можуть міститися в документах з організації діяльності
Донецького апеляційного господарського суду
 
 

1.Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Донецькому апеляційному господарському суду Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію. 
2.Відомості в документах суду* що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. 
3.Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту. 
4.Відомості, що можуть міститися в документах суду: 
які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо); 
щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо); 
з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо); 
з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном); 

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 
 
щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;
 
які містять матеріали службових розслідувань.
 
1.Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 
2.Звіт за формою N 6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних". 
 
3.Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду. 
 
4.Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково- реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду. 
 
5.Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.