flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформація про підсумки роботи Донецького апеляційного господарського суду у ІІ півріччі 2009 року

28 січня 2010, 10:38

Відповідно до плану роботи Донецького апеляційного господарського суду, який затверджено постановою президії від 25.06.2009р. на  засіданнях президії у ІІ півріччі 2009 року  планувалося розглянути 5 питань. Усі вони підготовлені та розглянуті у звітному періоді. Окрім того, президією згідно з вимогами Регламенту оперативно вирішувалися питання про оплату праці, заохочення працівників, тощо.

Підсумки роботи Донецького апеляційного господарського суду за І півріччя 2009 року та заходи щодо поліпшення якості розгляду справ апеляційною інстанцією обговорено на засіданні президії 31.07.2009 року. Постановою передбачено проведення ретельного аналізу причин скасування постанов, ухвалених під їх головуванням та забезпечення неухильного виконання вимог законодавства під час розгляду справ в апеляційному провадженні, вжиття заходів щодо підвищення якості виготовлення процесуальних документів апеляційної інстанції. Керівником апарату суду здійснювався оперативний контроль за додержанням строків розгляду справ та розсилки процесуальних документів сторонам по справах.

28.08.2009р. розглянуто питання  судової практики   розгляду спорів з питань надання в оренду  державного майна. На адресу суду І інстанції направлено відповідну довідку для використання в практичній роботі при розгляді спорів зазначеної категорії. 29.09.2009р. розглянуто  результати аналізу причин надходження скарг на дії суддів першої  та апеляційної інстанції за І півріччя 2009 року. На засіданні президії встановлено, що найбільш типовими причинами звернень є суб’єктивна оцінка заявниками законності судових актів та дій суддів під час розгляду справ. За результатами перевірки кожної скарги керівництвом суду зроблені висновки про необґрунтованість доводів заявників.

На засіданні президії від 16.10.2009р. – розглянуто заходи щодо підвищення якості кадрової роботи в суді. За результатами перевірки  кадрової служби в Донецькому апеляційному господарському суді, президією встановлено, що ведення кадрової роботи в суді в цілому відповідає вимогам норм чинного законодавства України.

З метою надання методичної допомоги суддям господарського суду Донецької області призначеним вперше з 14.12.2009р.-18.12.2009р. проведено стажування.

Протягом звітного періоду проведено узагальнення судової практики з наступних проблемних питань:

- розгляд спорів з питань приватизації та надання в оренду державного майна;

-  використання первинних документів щодо оформлення поставки товарів в якості доказів виконання зобов’язань;

- застосування статті 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в процедурі банкрутства.

З цих же питань суду першої інстанції за результатами узагальнення направлено довідки, а також в порядку надання методичної допомоги для суддів місцевого господарського суду проведено відповідні семінари.

Крім того, протягом ІІ півріччя 2009 року виконано низку заходів, пов'язаних з організаційним забезпеченням діяльності суду, кадровими, матеріально-технічними та фінансовими питаннями, складено та направлено відповідні звіти, аналітичні інформації.

  У ІІ півріччі 2009 року здійснена відбірка нормативно-правових актів, які регулюють питання функціонування архівної служби. З цих питань за участю куратора держархіву Донецької області проведено 2-х денний плановий семінар з членами експертної комісії суду та керівниками структурних підрозділів, а також надана методична допомога щодо безпосереднього упорядкування управлінських документів (на підставі затвердженої та узгодженої з ЕПК держархіву Донецької області номенклатури справ суду), які накоплені за період з 2001 по 2006 роки у суді.

На виконання п. 4.8 плану роботи суду здійснено вибіркову перевірку
стану ведення діловодства помічниками суддів та секретарями судових
засідань, за результатами якої зроблено висновок, що в цілому ведення
діловодства відповідає вимогам Інструкції з діловодства господарських судах
України.

      Триває проведення щоденного моніторингу своєчасної розсилки процесуальних документів сторонам по справах, за результатами якого керівництво суду інформується щомісячно. Двічі на місяць проводиться аналогічна робота з питань своєчасного внесення судових актів до Єдиного реєстру судових рішень України. Порушень строку внесення не виявлено.