flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Події, що відбулися у ІІ кварталі 2009 року

31 липня 2009, 11:19

Протягом   другого  кварталу 2009 року Донецьким апеляційним господарським судом здійснювались заходи, передбачені планом роботи суду.

Так, проведено 4 засідання президії Донецького апеляційного господарського суду, на яких розглянуто питання про вжиття тимчасових заходів щодо раціонального використання коштів на розсилку копій процесуальних документів сторонам по справах; про заходи щодо забезпечення неухильного виконання вимог процесуального законодавства під час розгляду господарських справ судами першої та апеляційної інстанцій; про стан заповнення статистичних карток первинного обліку судових актів, переглянутих апеляційною інстанцією, за 2008 рік.

Систематично проводились наради в судових палатах з обговорення практики Верховного Суду України та Вищого господарського суду України з питань застосування матеріального та процесуального законодавства.

Щомісячно з апаратом Донецького апеляційного господарського суду проводяться семінари – навчання, вживаються заходи підвищення кваліфікації.

Так, в квітні  поточного року розглянуто тему: " Процесуальне представництво інтересів сторін при вирішенні господарських спорів; у травні – «Підстави винесення окремої ухвали та повідомлення господарського суду в апеляційному провадженні».

Відділом узагальнення судової практики та аналізу судової статистики разом з суддями Донецького апеляційного господарського суду проведені  узагальнення судової практики розгляду спорів про визнання угод недійсними; проаналізовані питання   виконання судових рішень.

На підставі результатів проведеного узагальнення  апеляційною інстанцією за участю суддів місцевого господарського суду проведено семінар-нараду на тему: "Про судову практику розгляду спорів про визнання угод недійсними».

Систематично аналізуються причини скасування та змін рішень суду першої інстанції, відповідні інформації  направляються місцевому господарському  суду.

Відповідно до плану роботи  проведена  наступна робота з організаційної діяльності суду:

- складені та проаналізовані статистичні звіти за перше півріччя 2009 р. з кадрової та фінансово-економічної діяльності;

- проаналізовано роботу з питань кадрів і подані пропозиції для включення у пояснювальну записку до звіту про роботу Донецького апеляційного господарського суду за I півріччя 2009 р.;

- організовано проведення декларування про доходи працівників суду за 2008 рік, направлена інформація до Державної судової адміністрації України;

- проаналізовано підсумки фінансово-економічної діяльності суду за перше півріччя 2009 року, а також стан матеріально-технічного забезпечення;

- перевірено стан додержання вимог Інструкції з діловодства в господарських судах України щодо якості та своєчасності опрацювання кореспонденції, що надходить до суду;

Щомісячно  на нарадах суддів та засіданнях президії Донецького апеляційного господарського суду обговорюються актуальні питання організації  діяльності суду, практика  Верховного суду України та Вищого господарського суду України з питань застосування матеріального та процесуального  законодавства при вирішенні господарських спорів, приймаються заходи щодо удосконалення роботи та підвищення ефективності відправлення правосуддя.