flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Донецький апеляційний господарський суд оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б»

07 листопада 2017, 15:20

Донецький апеляційний господарський суд, що знаходиться за адресою: 61022, м. Харків, проспект Науки, 5  оголошує про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б":

заступник начальника відділу управління персоналом - 1 посада (постійна);

- заступник начальника відділу статистичного та інформаційно-технічного забезпечення - 1 посада (постійна). 

Документи кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі приймаються до 18-00 год. 20.11.2017 року.

В розділі «Кадрове забезпечення» у відповідних рубриках ви знайдете активні посилання на нормативні акти, що містять інформацію про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, перелік тестових питань, коротку інструкцію користувача з проходження тестування, зразки документів, тощо. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату Донецького

апеляційного господарського суду

від 06 листопада 2017 року № 67-А

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -

 заступника начальника відділу управління персоналом Донецького апеляційного господарського суду

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Здійснює керівництво діяльністю відділу у межах повноважень,  делегованих йому начальником відділу управління персоналом.

2.Вносить за поданням начальників структурних підрозділів у межах своєї компетенції пропозиції начальнику відділу щодо прийняття, переміщення по службі та звільнення державних службовців апарату суду.

3.Надає працівникам апарату суду роз’яснення, рекомендації з питань, що належать до компетенції відділу.

4.Перевіряє дотримання державними службовцями апарату суду вимог законодавства про державну службу, про запобігання корупції, очищення влади та інших нормативно-правових актів з питань управління персоналом, правил внутрішнього трудового розпорядку в суді.

5.Здійснює підготовку проектів наказів керівництва суду про призначення, переміщення та звільнення персоналу суду, встановлення надбавок і доплат до посадових окладів.

6.Організовує і контролює своєчасний та якісний розгляд відповідних звернень, готує проекти відповідей на запити органів влади, організацій та громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

7.Бере участь у розробленні перспективних планів роботи відділу.

8.Координує документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

9.Організовує своєчасне присвоєння  чергових рангів державним службовцям у межах відповідної категорії та встановлення надбавок за вислугу років суддям; державним службовцям; працівникам, які виконують функції з обслуговування та працівникам патронатної служби.

10.Є відповідальною особою за формування, ведення, облік та зберігання особових справ суддів.

11.Забезпечує планування службової кар’єри державних службовців апарату суду.

12.Забезпечує своєчасне складання та подання річної звітності до органів судової влади, управління статистики, Національного агентства України з питань державної служби, центру зайнятості населення.

13.Організовує та контролює своєчасне складання та подання поточної звітності до органів судової влади, управління статистики, Національного агентства України з питань державної служби, центру зайнятості населення.

14.Вивчає потреби та вносить начальнику відділу пропозиції щодо організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників суду.

15.Здійснює організаційні заходи щодо стажування державних службовців.

16.Здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

17.Забезпечує ведення реєстру других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад.

18.Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які за результатами конкурсу претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

19.Забезпечує роботу з обчислення стажу державної служби, суддівського стажу та надання відпусток відповідної тривалості працівникам суду.

20.Готує у межах своєї компетенції документи щодо виходу суддів у відставку, призначення пенсій працівникам апарату суду.

21.Готує матеріали для проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов’язків і завдань.

22.Здійснює заходи щодо організації процесу оцінювання, надає консультативну допомогу учасникам оцінювання. Здійснює контроль за виконанням ключових показників протягом року.

23.Готує у межах своєї компетенції за дорученням керівника апарату суду проект наказу про притягнення персоналу до дисциплінарної відповідальності за підсумками службового розслідування.

24.Здійснює заходи щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ суддів та працівників апарату суду та забезпечує систематичне внесення даних до інформаційно - аналітичної системи "Кадри-WEB": створення нового штатного розпису, введення структури нового штатного розпису, заповнення розділу "Оклад. Надбавки" та "Щорічна оцінка", перегляд та редагування особових карток, вилучення особових карток.

25.Організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці.

26.Приймає участь у розробленні номенклатури справ відділу.

27.Вживає необхідні заходи щодо підвищення кваліфікації особового складу відділу.

28.На час відсутності начальника відділу, за окремим розпорядження керівника апарату суду, підписує акт передачі справ і майна у разі звільнення працівника апарату суду з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженими особами та працівником апарату суду, який звільняється.

29.Є відповідальною особою за ведення діловодства у відділі, забезпечує облік та проходження документів у встановлені строки, звітує перед начальником відділу про роботу з документами та їх виконання, знайомить працівників підрозділу з нормативними методичними документами з діловодства.

30.Забезпечує підготовку інформації з питань компетенції відділу для розміщення на офіційному Веб-сайті суду та оприлюднення у місцевих засобах масової інформації.

31.Координує роботу з підготовки інформації щодо загальних відомостей про суддів, зайняття адміністративних посад в суді.

32.Координує роботу з підготовки, направлення документів до суддівського досьє в межах компетенції відділу.

33.Розробляє структуру до штатного розпису суду.

34.Виконує доручення начальника відділу управління персоналом, керівника апарату та голови суду.

35.Забезпечує захист персональних даних.

Умови оплати праці

-          посадовий оклад згідно штатного розпису – 5500 грн.;

-          надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (зі змінами та доповненнями) “Питання оплати праці працівників державних органів” та Порядку присвоєння рангів державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306;

-          надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення  на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.Копія паспорта громадянина України;

2.Письмова заява, написана власноручно або з використанням комп’ютерної техніки, про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3.Письмова заява, написана власноручно, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5.Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6.Заповнена особова картка державного службовця, форма якої затверджена Національним агентством України з питань державної служби 05 серпня 2016 року №156 (зі змінами);

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік подається в електронному  вигляді згідно з вимогами діючого законодавства та у вигляді роздрукованого примірника з сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (відповідно до Рішення Вищої Ради Правосуддя №2646/0/15-17 від 05 вересня 2017 року “Про затвердження Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя”);

 

Документи приймаються до 18.00 години 20 листопада 2017 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

61022, м. Харків, проспект Науки, 5

28 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв.

Прізвище, ім’я  по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію  з питань проведення конкурсу

Ситнік Людмила Павлівна

тел. (057) 702 00 40

inbox@dna.arbitr.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища, спеціаліст або магістр

Досвід роботи

На посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше двох років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Лідерство   

1)      вміння обґрунтувати власну позицію;

2)      досягнення кінцевих результатів;

3)       здатність керувати і заохочувати колег, підлеглих;

4)      уміння мотивувати колег і підлеглих на професійний розвиток, підвищення загального культурного рівня;

5)      уміння брати особисту відповідальність за прийняття ризикових рішень.

Прийняття ефективних рішень

1)      вміння встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлені цілі шляхом визначення оптимальної послідовності дій;

2)      вміння працювати з великим масивом інформації;

3)      вміння вирішувати комплексні завдання;

4)      вміння працювати при багатозадачності;

5)      планування заходів з реалізації державної політики.

Комунікації та взаємодія

1)      відкритість;

2)      доброзичливість;

3)      тактовність;

4)      комунікабельність;

5)      самоконтроль;

6)      толерантність;

7)      інтерес і прагнення до співпраці;

8)      навички невербального спілкування.

Впровадження змін

1)      здатність знаходити і застосовувати творчій підхід в управлінні процесом прийняття рішень, вирішувати нестандартні завдання;

2)      здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3)      оцінка ефективності здійснення змін;

4)      адаптивність;

5)      гнучкість.

Управління організацією роботи та персоналом

1)      організація і контроль роботи;

2)      вміння працювати у команді та керувати командою;

3)      вміння мотивувати, спрямовувати людей до роботи, визначати найкращих кандидатів для певної роботи;

4)      уміння підтримувати комфортний морально-психологічний клімат в колективі;

5)      уміння делегувати поставлені завдання і рівномірно розподілити робоче навантаження серед підлеглих з урахуванням особливостей їх посадових обов’язків і кваліфікації.

Професійні знання

Знання законодавства

1.      Конституція України;

2.      Закон України “Про державну службу”;

3.      Закон України “Про запобігання корупції”;

4.      Закон України “Про очищення влади”;

5.      Закон України “Про судоустрій і статус суддів”;

6.      Кодекс законів про працю України .

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

1.      Закон України “Про захист персональних даних”;

2.      Інструкція з діловодства в господарських судах України;

3.      Вимоги оформлення документів ДСТУ 4163-2003.

 

Професійні знання

У галузі знань “Право” за спеціальністю “Правознавство”, або у галузі знань “Економіка та підприємництво” за спеціальністю “Управління персоналом та економіка праці”, або у галузі знань “Державне управління” за спеціальністю “Державне управління”.

Особистісні якості

1.      Відповідальність.

2.      Системність і самостійність в роботі.

3.      Інноваційність та креативність.

4.      Вміння працювати в стресових ситуаціях.

5.      Самоорганізація та орієнтованість на розвиток.

6.      Дипломатичність та гнучкість.

7.      Орієнтування на результат.

     

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату Донецького

апеляційного господарського суду

від 06 листопада 2017 року № 67-А

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -

 заступника начальника відділу статистичного та інформаційно-технічного забезпечення Донецького апеляційного господарського суду

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Забезпечує ведення судової статистики.

2.Розробляє Положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу, готує проекти наказів, що стосуються діяльності відділу.

3.Забезпечує підготовку статистичної інформації для наповнення суддівського досьє.

4.Організовує впровадження в роботі суду комп'ютерних технологій: запровадження комп'ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу.

5.Контролює обробку статистичних карток за допомогою техніко-технологічних засобів.

6.Забезпечує своєчасне подання всіх форм статистичних звітів Державній судовій адміністрації України, вищим органам судової влади.

7.Організовує складання та обробку звітів про роботу суду за допомогою техніко-технологічних засобів.

8.Кожен звітний період проводить аналіз даних судової статистики з визначенням тенденцій динаміки основних показників судочинства.

9.Організовує та здійснює підготовку статистичних таблиць, довідок, інформацій для використання в діяльності суду, на оперативних нарадах.

10.Проводить аналіз стану діловодства та судової статистики в суді за підсумками кожного звітного періоду, здійснює розроблення пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.

11.Координує роботу з питань ведення статистики з відповідним структурним підрозділом Державної судової адміністрації України та Вищого господарського суду України. Вивчає та узагальнює досвід інших господарських судів зі статистично-аналітичної роботи.

12.Веде справи зі звітами та справи з питань обліково-статистичної роботи (згідно з номенклатурою справ суду).

13.Забезпечує достовірність, об'єктивність, оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації про роботу суду.

14.Аналізує наявність помилок у роботі програмного комплексу “Діловодство спеціалізованого суду” після встановлення нових версій даної програми.

15.Створює фільтри за допомогою програмного комплексу “Діловодство спеціалізованого суду” для пошуку інформації для потреб суду.

16.Виконує розробку таблиць за допомогою програмного комплексу  "Документообіг господарських судів" для потреб суду.

17.Забезпечує статистичною інформацією за запитами  суддів та працівників апарату суду.

18.Створює необхідні шаблони документів, для виготовлення процесуальних документів у системі “Діловодство спеціалізованого суду”.

19.Виконує інші доручення голови суду, керівника апарату суду та начальника відділу з питань, що стосуються організації ведення судової статистики, звітності та щодо підтримки системи “Діловодство спеціалізованого суду”.

20.Забезпечує впровадження сучасних методів і засобів оброблення інформації в рамках реалізації концепції Єдиної судової інформаційної системи.

21.Забезпечує супроводження програмного забезпечення, електронних баз даних та автоматизованих інформаційних систем, що використовуються в суді.

22.Забезпечує підтримку в актуальному робочому стані повного обсягу оперативної, накопичувальної та нормативної інформації Єдиного державного реєстру судових рішень.

23.Здійснює перегляд всієї службової інформації комплексу з фіксування судового процесу.

24.Визначає форми і методи збору інформації.

25.Вживає заходів щодо забезпечення підписувачів ключами електронного цифрового підпису.

26.Контролює своєчасне подання всіх форм статистичних звітів до Державної судової адміністрації України та вищих органів судової влади.

27.У разі відсутності начальника відділу з поважних причин виконує його обов’язки.

28.У разі необхідності, в межах своєї компетенції, виконує окремі завдання, покладені керівництвом суду.

Умови оплати праці

-          посадовий оклад згідно штатного розпису – 5500 грн.;

-          надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” та Порядку присвоєння рангів державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306;

-          надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення  на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.Копія паспорта громадянина України;

2.Письмова заява, написана власноручно або з використанням комп’ютерної техніки, про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3.Письмова заява, написана власноручно, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5.Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6.Заповнена особова картка державного службовця, форма якої затверджена Національним агентством України з питань державної служби 05 серпня 2016 року №156 (зі змінами);

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік подається в електронному  вигляді згідно з вимогами діючого законодавства та у вигляді роздрукованого примірника з сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (відповідно до Рішення Вищої Ради Правосуддя №2646/0/15-17 від 05 вересня 2017 року “Про затвердження Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя”).

 

Документи приймаються до 18.00 години 20 листопада 2017 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

61022, м. Харків, проспект Науки, 5

28 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв.

Прізвище, ім’я  по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію  з питань проведення конкурсу

Ситнік Людмила Павлівна

тел. (057) 702 00 40

inbox@dna.arbitr.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища, спеціаліст або магістр

Досвід роботи

На посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше двох років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Лідерство   

1)      здатність керувати і заохочувати колег, підлеглих;

2)      навички передачі знань і умінь, розвитку здібностей підлеглих;

3)      уміння бачити і знаходити застосування талантам підлеглих;

4)      уміння мотивувати колег і підлеглих на професійний розвиток, підвищення загального культурного рівня.

Прийняття ефективних рішень

1)      уміння прийняти рішення, дотримуючись встановленої процедури, на своєму рівні відповідальності;

2)      вміння встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлені цілі шляхом визначення оптимальної послідовності дій;

3)      вміння працювати з великим масивом інформації;

4)      вміння вирішувати комплексні завдання;

5)      вміння працювати при багатозадачності;

6)      здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

7)      досвід статистично-аналітичної роботи.

Комунікації та взаємодія

1)      відкритість;

2)      доброзичливість;

3)      тактовність;

4)      комунікабельність;

5)      самоконтроль;

6)      толерантність;

7)      інтерес і прагнення до співпраці.

Впровадження змін

1)      здатність знаходити і застосовувати творчій підхід в управлінні процесом прийняття рішень, вирішувати нестандартні завдання;

2)      здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3)      оцінка ефективності здійснення змін;

4)      уміння знаходити підтримку серед співробітників, колег в процесі впровадження змін;

5)      адаптивність;

6)      гнучкість.

Управління організацією роботи та персоналом

1)      уміння мотивувати, спрямовувати людей до роботи, визначати найкращих кандидатів для певної роботи;

2)      вміння працювати у команді та керувати командою;

3)      вміння розподіляти обов’язки між працівниками відділу;

4)      уміння підтримувати комфортний морально-психологічний клімат в колективі;

5)      уміння делегувати поставлені завдання і рівномірно розподілити робоче навантаження серед підлеглих з урахуванням особливостей їх посадових обов’язків і кваліфікації.

Професійні знання

Знання законодавства

1.      Конституція України;

2.      Закон України “Про державну службу”;

3.      Закон України “Про запобігання корупції”;

4.      Закон України “Про очищення влади”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

1.      Інструкція з діловодства в господарських судах України;

2.      Нормативно-правові акти у сфері захисту в інформаційних телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;

3.      Правила та норми безпеки при експлуатації апаратного та програмного забезпечення;

4.      Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України  від 26.11.2010р.  № 30 (з відповідними змінами).

Професійні знання

У галузі знань “Право” або “Економіка та підприємництво”, або “Фізіко-математичні науки”, або “Системні науки та кібернетика”, або “Інформатика та обчислювальна техніка”, або “Інформаційна безпека” та відповідних спеціальностей.

 

Особистісні якості

1.      Відповідальність.

2.      Системність і самостійність в роботі.

3.      Уважність до деталей.

4.      Вміння працювати в стресових ситуаціях.

5.      Самовдосконалення.

6.      Неупередженість та об’єктивність.

7.      Орієнтування на результат.