flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок оскарження рішень Донецького апеляційного господарського суду

 

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства в нашій державі визначено забезпечення права на апеляційне та касаційне оскарження рішення суду, крім випадків, передбачених законом. Реалізація цього права, виходячи з гарантованої нормами Конституції України процесуальної можливості оскарження рішень і ухвал господарських судів, відображена у розділах XII "Перегляд судових рішень в апеляційному порядку" та XII-1 "Перегляд судових рішень у касаційному порядку" Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України). 
 
Зокрема, рішення Донецького апеляційного господарського суду, прийняті за результатами апеляційного розгляду, можуть бути оскаржені сторонами, прокурором, третіми особами, особами, які не брали участі у справі, але щодо яких суд вирішив питання про їх права та обов'язки, до Вищого господарського суду України, як суду касаційної інстанції, протягом двадцяти днів з дня набрання ними законної сили. 
 
Рішення апеляційної інстанції (постанови, ухвали) набирають законної сили з дня їх прийняття.  
 
Судовий розгляд, яким справа вирішується по суті, закінчується прийняттям судовою колегією Донецького апеляційного господарського суду постанови іменем України; інші випадки закінчення розгляду справи (наприклад, залишення апеляційної скарги без розгляду, припинення провадження у справі) або вирішення питань, пов'язаних з процедурою розгляду справи, та інші процесуальні питання (відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі тощо) оформляються винесенням ухвали.
 
Відповідно до статті 111-13 ГПК України, оскарженню в касаційному порядку підлягають лише ті ухвали апеляційного господарського суду, оскарження яких прямо передбачене частиною першою статті 106 цього Кодексу.  
 
При цьому, касаційні скарги на ухвали суду розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на постанови апеляційного господарського суду. 
 
Виходячи зі змісту статті 106 ГПК України, не підлягають оскарженню ухвали: про прийняття апеляційної скарги до провадження (стаття 98 ГПК України); про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу (стаття 4-4 ГПК України); про відвід судді (стаття 20 ГПК України); про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного відповідача (стаття 24 ГПК України); про допущення або залучення третіх осіб без самостійних вимог до участі у справі (стаття 27 ГПК України); про продовження строку розгляду спору (стаття 69 ГПК України); про відкладення розгляду справи (стаття 77 ГПК України); про поновлення провадження у справі (стаття 79 ГПК України); про прийняття або відхилення зауважень на протокол судового засідання (стаття 81-1 ГПК України); про прийняття відмови від апеляційної скарги (стаття 100 ГПК України); про прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (стаття 113-1 ГПК України) та ін. 
 
Сторона чи інша особа, яка брала участь у розгляді справи, за наявності заперечень на ухвалу суду, яка не підлягає оскарженню окремо, але яка, на її думку, могла вплинути на результат вирішення спору по суті, має право включити їх до касаційної скарги на рішення суду.
 
Касаційна скарга на постанову або ухвалу подається до Вищого господарського суду України через Донецький апеляційний господарський суд, який, в свою чергу, невідкладно надсилає скаргу разом зі справою до суду касаційної інстанції в порядку ст. 109 ГПК України.