flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

     НАКАЗ

 31 липня 2012 року                                                                                                                    №15

 

Про відшкодування фактичних витрат 

на копіювання або друк документів, 

які надаються запитувачам інформації

 

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», наказу Державної судової адміністрації України № 69 від 07.06.2012 р. «Про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації» та з метою забезпечення належної організації порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,які надаються запитувачам інформації, - 


 НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Інструкцію про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації.

2. Довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Донецького апеляційного господарського суду та працівників апарату суду. 

3. Оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Донецького апеляційного господарського суду та на інформаційному стенді в приміщенні суду.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

В. о. голови суду                                                                                                            С. А. Малашкевич

 

                                                                                                                                                                        

ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання 
або друк документів, які надаються запитувачам інформації


1.  Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Донецьким апеляційним господарським судом (далі – ДАГС). 

2. Структурний підрозділ, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою відділ організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії ДАГС про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем. 

3. Відділ організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії ДАГС не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає фінансово-економічному відділу заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації. 

4. Фінансово-економічний відділ на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до Відділу організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії ДАГС для надання його запитувачу інформації. 

5. Сума відшкодування фактичних витрат по КЕКВ 1134 (оплата послуг, крім комунальних) має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740. 

6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2). 

7. Після надходження коштів на рахунок ДАГС від запитувача інформації, Фінансово-економічний відділ повідомляє службовою запискою Відділ організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії ДАГС з зазначенням дати надходження коштів на рахунок ДАГС. 

8. Відділ організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії ДАГС упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт підрозділ, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів до Відділу організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії ДАГС. 

9. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації. 

10. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок ДАГС, про що Фінансово-економічний відділ повідомляє службовою запискою Відділ організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії ДАГС.

 

Додаток 1
 
 
   Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів
 
  
Послуга, що надається
  
Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати
Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
 
 
                                                                                                                                          Додаток 2
  
 
Надавач послуг:                         Донецький апеляційний господарський суд        
 
Реєстраційний рахунок:            №  31217206782002
 
МФО банку:                                851011  в ГУ ДКСУ у Харківській області
 
Код ЄДРПОУ:                            26020508
 
Платник:                                      _______________________________________________________
                                
 
РАХУНОК №_______
від ____           ________________   20 ____ року
 
 
з/п
Найменування
Вартість виготовлення 1 сторінки
(без ПДВ), грн.
Кількість сторінок од.
 Ціна
(без ПДВ), грн.
1.
 
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру
 
 
 
 
2.
 
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру
 
 
 
 
3.
Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо
 
 
 
 
 
РАЗОМ
 
 
 
 
 
Всього до сплати: ______________________________________________________
                                                                       (сума прописом)  

 
 
Керівник  ________________                           
                          (підпис)
 
Головний бухгалтер ________________
                                           (підпис)